Ako postupovať v prípade úmrtia :

Vážení pozostalí,
dovoľte, aby sme Vám vyjadrili úprimnú sústrasť v súvislosti s úmrtím Vášho príbuzného alebo inej blízkej osoby. V tejto neľahkej chvíli si Vám dovoľujeme poskytnúť základné informácie, ako postupovať pri vybavovaní poslednej rozlúčky.

 

ÚMRTIE DOMA

1. Bezodkladne kontaktovať pohotovosť (tel. číslo 112) a oznámiť úmrtie
2. Obhliadajúci lekár vykoná obhliadku zosnulého a vystaví doklad: „List o prehliadke zosnulého“
3. ak nie je nariadená pitva, môžete ihneď kontaktovať pohrebnú službu UNIVERSUS (nonstop číslo 0918 933 467) ohľadom prevozu zosnulého z domu do chladiaceho zariadenia
4. Ďalší postup bude dohodnutý individuálne medzi pozostalými a pohrebnou službou
(výber truhly, kvetín, zariadenie pohrebného obradu, vybavenie pohrebných dokumentov)

 

ÚMRTIE V NEMOCNICI, RESP. V DOMOVE DÔCHODCOV A SOC. ZARIADENÍ

1. Oznámenie úmrtia pracovníkom zariadenia a poskytnutie informácií potrebných k prevozu zosnulého
2. Kontaktovanie pohrebnej služby (nonstop číslo 0918 933 467) pozostalými
3. Zabezpečenie prevozu zosnulého do chladiaceho zariadenia
4. Ďalší postup bude dohodnutý individuálne medzi pozostalými a pohrebnou službou
(výber truhly, kvetín, zariadenie pohrebného obradu, vybavenie pohrebných dokumentov)

Back to top