Smútočný obrad

Základným prvkom smútočného obradu je správny a s pozostalými dôkladne odkonzultovaný scenár. K zabezpečeniu tohto prvku máme k dispozícii kvalifikovaný personál a náš program „HONORIS PERSONAM“. Podľa želania klienta budeme organizovať cirkevný, občiansky , vojenský, prípadne iný obrad s ponukou čítania nekrológov, recitácie, spevu, živej i reprodukovanej hudby. Na zvláštne prianie sme pripravení ponúknuť tiež audiovizuálne prvky ako súčasť smútočného obradu. V našej ponuke „REQUIEM“ klient nájde bohatú fonotéku smútočnej, klasickej, romantickej i modernej hudby. Kvalitným prenosným ozvučením povýšime úroveň obradu v exteriéri. Ďalším nemenej dôležitým prvkom obradov bude vystupovanie a estetická vizáž personálu v oblečení podľa želania klienta (štandardnom alebo nadštandardnom).

Back to top