Pohrebná služba UNIVERSUS bola založená v roku 2009 za cieľom ponúknuť Vám profesionalitu, citlivý prístup, kvalitné služby cenovo dostupné pre každého zákazníka. Dôkazom čoho je úspešné pôsobenie firmy v oblasti pohrebných služieb už niekoľko rokov. Naším poslaním je venovať dôkladnú pozornosť želaniam každého člena smútiacej rodiny. Poskytnúť mu pokojné prostredie pre spomienky a vyhovieť všetkým prianiam pri organizácií smútočného obradu. Podľa želania klienta budeme organizovať cirkevný, občiansky, vojenský, prípadne iný obrad s ponukou čítania nekrológov, recitácie, spevu, živej i reprodukovanej hudby. Kvalitným prenosným ozvučením povýšime úroveň obradu v exteriéri. Ďalším dôležitým prvkom obradov je vystupovanie, estetická vizáž personálu výzdoba a úprava hrobového miesta.

 

Spoločnosť UNIVERSUS ponúka komplexnosť svojich služieb spočívajúcu vo vybavení:

 • Kompletná administratíva záležitostí súvisiaca s pohrebom
 • Transport po celej SR + EU
 • Úprava a starostlivosť o zosnulého
 • Zabezpečenie smútočnej hudby
 • Zabezpečenie smútočných parte
 • Zabezpečenie umelých a živých vencov, kvety a ikebany
 • Doplnky (krížiky , stuhy , obaly na urny, drevené kríže ... atď. )
 • Kompletný smútočný obrad v dome smútku, kostole alebo na inom mieste
 • Pochovanie
 • Zabezpečenie kremácie, uloženie urny
 • Prípravu hrobky
 • Zabezpečenie návrhu, výroby a inštalácie pomníka
 • Kopanie hrobu
 • Exhumácia
 • Príprava a výzdoba hrobového miesta
 • Možnosť vybavenie pohrebných služieb u Vás doma

 


Spôsob poslednej rozlúčky so zomrelými a spôsob ukladania ľudských pozostatkov patrí od nepamäti k závažným momentom ľudského bytia. Rovnako ako všetko na tomto svete i tieto spôsoby prešli svojim vývojom a sú v rôznych častiach sveta rôzne. Pohrebné obrady a pochovávanie zosnulých závisí od tradícií, miestnych zvykov, náboženstva, kultúry, sociálnych podmienok a podobne. Vo všeobecnosti možno povedať, že sa jedná o veci dôležité, vážne a spoločensky uznávané. Preto je veľmi dôležité, aby sa okrem rešpektovania legislatívy platnej pre túto oblasť venovala veľká pozornosť úrovni pohrebných obradov, ukladania ľudských pozostatkov , udržiavaniu a modernému rozvoju pohrebísk a súvisiacej infraštruktúry.

Back to top