Ako postupovať v prípade úmrtia :

Vážení pozostalí,
dovoľte, aby sme Vám vyjadrili úprimnú sústrasť v súvislosti s úmrtím Vášho príbuzného alebo inej blízkej osoby. V tejto neľahkej chvíli si Vám dovoľujeme poskytnúť základné informácie, ako postupovať pri vybavovaní poslednej rozlúčky.

Príspevok na pohreb je štátna sociálna dávka, ktorou štát prispieva na úhradu výdavkov spojených so zabezpečením pohrebu zomretého.

Oprávnená osoba
Oprávnená osoba na uplatnenie nároku na príspevok na pohreb je plnoletá fyzická osoba.

Back to top